BHV

Algemeen
Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen.
Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig tot dat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd.

 

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld. De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is.
Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico's in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Dit moet ook als de BHV samen met andere bedrijven wordt georganiseerd.

 

Iedere BHV'er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren.
Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.

 

Wat zijn bedrijfshulpverleners?
Bedrijfshulpverleners (BHV'ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt - er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig, dan zijn het BHV'ers die actie ondernemen.
Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauw valt. Zij weten ook wat ze moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

 

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.


Programma

De complete Basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit 4 modulen:

  • Niet spoedeisende eerste hulp
  • Spoedeisende eerste hulp (levensreddende handelingen o.a reanimatie en AED)
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming


Doelgroep

Iedereen die de basisopleiding bedrijfshulpverlener wilt volgen.

Toelatingseisen

Er zijn geen specifieke toelatingseisen.

Certificaa
t

Indien de cursus met goed gevolg wordt afgesloten ontvangt men het certificaat bedrijfshulpverlener van het NIBHV. Het certificaat is 1 jaar geldig; het certificaat wordt jaarlijks verlengd als er minimaal een maal per jaar een herhalingscursus gevolgd wordt.

Cursusduur

De cursus BHV basis duurt 14 lesuren; deze worden in principe verdeeld over 2 of 4 lesdagen. Dit kan zowel overdag als ook in de avonduren.

Cursuslocatie

De cursus kan als incompanytraining worden verzorgd. Datums en lestijden worden dan in overleg met uw bedrijf gepland.

De cursus volgt de richtlijnen van het NIBHV.

Informeer naar de kosten.