Disclaimer

Deze Internetsite van Pro EHT is met grote zorg gemaakt. Toch kan het voorkomen dat er foutieve of verouderde informatie vermeld wordt.
Aan de inhoud van deze Internetsite kunt u dan ook geen enkel recht ontlenen. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Pro EHT geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze Internetsite zijn eigendom van Pro EHT. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van deze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van Pro EHT mag worden gekopieerd.