Over ons

Pro Emergency Healthcare Training (Pro-EHT) is een opleidingsorganisatie die zich richt op opleiding en training van hulpverlening in acute, soms levensbedreigende situaties.
Onze organisatie bestaat uit 3 personen, te weten Will Hoofs, Arno Kaufholz en Loek de Vries. Allen zijn als professional werkzaam in de acute zorg.

Will Hoofs is, na aanvankelijk als IC-verpleegkundige op de Interne Intensive Care gewerkt te hebben, al jaren werkzaam als Spoed Eisende Hulp Verpleegkundige (SEH) in het AMC Heerlen. Daarnaast was hij tot voorkort als trainer-instructeur verbonden aan Het Leerhuis (de opleidingsorganisatie van het AMC Heerlen) en gaf cursussen aan medewerkers in Basic Life Support (BLS, BPLS) en Advanced Life Support (ALS, APLS). 

Arno Kaufholz is na jaren werkzaam geweest te zijn in het AMC Brunssum als IC/CCU - verpleegkundige, werkzaam bij de RAVZL (Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Limburg) als ambulanceverpleegkundige en trainer/werkbegeleider. Bij de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) is hij werkzaam als OVD-G (Officier van Dienst Geneeskundig). 


Loek de Vries is na jaren werkzaam geweest te zijn in het AMC Brunssum (IC/CCU) en AMC Heerlen (ICU) werkzaam bij de RAVZL (Regionale Ambulancevoorziening Zuid Limburg) als ambulanceverpleegkundige, rapid responder en trainer/werkbegeleider. Bij de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) is hij werkzaam als OVD-G (Officier van Dienst Geneeskundig).


De kracht van onze organisatie zit in de professionele achtergrond van onze instructeurs die in hun dagelijkse werk continu bezig zijn met behandelen van patiënten die in de meeste gevallen acute zorg nodig hebben. Hun theoretische kennis en jarenlange opgedane ervaringen in de praktijk, dragen er toe bij dat het nivo van de geboden cursussen hoog is. Dit blijkt uit de uitstekende recensies van organisaties/cursisten die ooit, of nog steeds cursussen volgen via ons bedrijf. In sommige gevallen huren wij professionele externen in voor het doceren–instrueren van specifieke onderdelen in een cursus. Daarbij valt te denken aan instructie brand, ontruiming en communicatie in de BHV opleiding van het NIBHV of voor het organiseren van thema-avonden over specifieke onderwerpen.