PBLS (paediatric basic life support)

Algemeen                                                                                                                                                                      
Het komt gelukkig niet vaak voor dat een kind moet worden gereanimeerd. In zeldzame gevallen is dat wel nodig en dan kan de aanwezigheid van iemand die weet hoe een baby of kleuter moet worden gereanimeerd van levensbelang zijn.
Omdat de oorzaak van een kinderreanimatie veelal anders is dan bij de volwassenen, wordt in deze cursus daar extra aandacht aan besteed. Vooral in gevallen van bepaalde aangeboren afwijkingen, verdrinking en een elektrische schok kan een circulatiestilstand ontstaan die alleen met een stroomstoot van een AED (Automatisch Externe Defibrillator) kan worden opgeheven. Het gebruik van een AED bij kinderen kent enkele specifieke aandachtspunten en de reanimatie bij kinderen wijkt ook op enkele punten af van de reanimatie van een volwassene.

Programma
De cursus is opgedeeld in een theorie- en een praktijkgedeelte. In het theoriegedeelte krijgt de cursist informatie over het ontstaan van een circulatiestilstand bij een kind. De meest voorkomende oorzaken worden besproken. Daarnaast worden de verschijnselen van een hartstilstand besproken en leert u hoe u een reanimatie kunt opstarten en daarbij gebruik te maken van de AED. In het praktijkgedeelte leert de cursist de theorie toe te passen door te oefenen op speciale kinder- en babypoppen.

Cursuslocatie
De cursus kan ook als incompanytraining worden verzorgd, datums en lestijden worden dan in overleg met uw bedrijf gepland. 

Doelgroep
Deze cursus is met name geschikt voor mensen die professioneel met kinderen werken maar is uiteraard toegankelijk voor iedereen die het belangrijk vind om adequaat hulp te kunnen verlenen bij kinderreanimatie met hulp van een AED
.

Toelatingseisen
Er zijn geen specifieke toelatingseisen.


Cursusduur
De cursusduuur is 3 uur.

Certificaat                        
Wanneer de cursus met goed gevolg is afgesloten en u beheerst de vaardigheid van het reanimeren, ontvangt u een deelnamecertificaat. Voor de geldigheid van dit certificaat en het bijhouden van de reanimatievaardigheid moet jaarlijks een herhalingscursus worden gevolgd.

Deze cursus volgt de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).


Informeer naar de kosten.